Imago protiv insekata Raid


Svi od 20 000 posjetitelja ljetnog kina Gradec znaju da su dosadni insekti jedan od najvećih problema toplih ljetnih večeri.

Imago Ogilvy je za tu prigodu osmislio kampanju kojom se promovira Raid sprej protiv letećih insekata.

Kreativnom upotrebom foršpana prije svake projekcije, gledateljima je na duhovit i direktan način prenesena poruka o korisnosti Raida, zahvaljujući kojem je ove godine bilo puno manje nepoželjnih letećih uzvanika na filmske projekcije.

Dajem suglasnost Imago reklamnoj agenciji da sprem i čuva moju osobnu email adresu u svojoj bazi podataka najdulje 5 godina u svrhu slanja povremenih promotivnih obavijesti.

Ako želite opozvati vašu suglasnost ili prestati primati poruke Imago reklamne agencije, molimo pišite na privacy@imago.hr i zatražite izmjenu ili brisanje podataka.