CROmpiri

Klijent: Adria Snack Company
Brand: Čipi Čips
Godina: 2015.

Zadatak

Osmišljavanje komunikacijske
kampanje za Čipi čips.

Rješenje

Kampanja se vrtjela oko USP-a Čipi čipsa, činjenice da je to jedini čips napravljen od 100% domaćih krumpira. Zato smo krumpirima udahnuli novi život, poigrali se sa stereotipima koji imamo sami o sebi, pretvorili ih u CROmpire i stavili ih u tipične situacije u kojima se mogu prepoznati svi Hrvati.

Rezultati

Kampanja je postigla svoj cilj: tržišni udio je ne samo obranjen nego i povećan, a Čipi čips je zadržao i osnažio svoju lidersku poziciju na zahtjevnom tržištu čipsa.

Nagrade

Effie Grand Prix 2015
Zlatni Effie 2015

Klijenti

Brandovi

Radovi

Nagrade

Pretraživanje

Pretplatite se